LA PROPOSITION CONDITIONNELLE II TIP- POGODBENA REČENICA II TIP

20 Sep 2010, Paris, France --- La Grande Arche in La Defense --- Image by © Sylvain Sonnet/Corbis

20 Sep 2010, Paris, France — La Grande Arche in La Defense — Image by © Sylvain Sonnet/Corbis

PREUZMI OVDE

Pogodbena rečenica spada u zavisne rečenice kojom se  isakazuje uslov za izvršenje radnje u glavnoj rečenici. Postoje tri tipa pogodbene rečenice u zavisnosti od toga da li je uslov za vršenje radnje u glavnoj rečenici 1. ostvarljiv, 2. neostvarljiv i 3.neostvaren.

Ovde ćemo se upoznati sa II TIPOM POGODBENE REČENICE u kojoj je uslov vršenja radnje neostvarljiv.

  1. Si nous avions le tepms, nous irions au cinéma ce soir. – Kad bismo imali vremena, išli bismo u bioskop večeras.
  2. Si je pouvais, je viendrais chez Sandra.- Kad bih mogao, došao bih kod Sandre.
  3. S’il fait beau, nous visiterions le musée du Louvre.- Kad bi bilo lepo vreme, posetili bismo muzej Luvr.
  4. S’il faisait mauvais, je resterais chez moi.- Kad bi bilo loše vreme, ostao bih kod kuće.

Uslov je u svim gore navedenim primerima iskazan glagolima u IMPERFEKTU  a u glavnoj  rečenici imali smo CONDITIONNEL PRÉSENT.

Šema za ovaj tip pogodbene rečenice je sledeća.

SI + IMPÉRATIF + CONDITIONNEL PRÉSENT

  • Si j’avais de l’argent, j’achèterais cette villa. – Kad bih imao para , kupio bih ovu vilu.
  • Si tu avais du temps, tu irais au zoo.- Kad bi ti imao vremena , išao bi u zoo vrt.
  • Nous ferions ça, si nous pouvions. – Uradili bismo to , kad bismo mogli.

Kod ovog tipa rečenica treba dobro poznavati imparfait i conditionnel présent.

 

Advertisements