LA PROPOSITION CONDITIONNELLE I TIP-POGODBENA REČENICA I TIP

cropped-paris-morning-dawn-485x728.jpg

PREUZMI OVDE

Pogodbena rečenica spada u zavisne rečenice kojom se  isakazuje uslov za izvršenje radnje u glavnoj rečenici. Postoje tri tipa pogodbene rečenice u zavisnosti od toga da li je uslov za vršenje radnje u glavnoj rečenici 1. ostvarljiv, 2. neostvarljiv i 3.neostvaren.

Ovde ćemo se upoznati sa I TIPOM POGODBENE REČENICE u kojoj je uslov vršenja radnje realno ostvarljiv.

 1. Si tu as le temps, viens chez moi. – Ako imaš vremena, dođi kod mene.
 2. Si nous avons le tepms , nous irons au cinéma ce soir. – Ako budemo imali vremena, ići u bioskop večeras.
 3. Si je peux, je viens chez Sandra.- Ako budem mogao, dolazim ( doći ću )kod Sandre.
 4. Si tu as de l’argent, achète– moi 2 kilos de pommes.- Ako imaš para, kupi mi 2 kg jabuka.
 5. S’il fait beau, nous visiterons le musée du Louvre.- Ako bude lepo vreme, posetićemo muzej Luvr.
 6. S’il fait mauvais , je reste chez moi.- Ako bude loše, ostajem kod kuće.

Uslov je u svim gore navedenim primerima iskazan glagolima u PREZENTU a u glavnim rečenicama imali smo IMPÉRATIF, PRÉSENT I FUTUR SIMPLE.

Šema za ovaj tip pogodbene rečenice je sledeća.

 1. SI + PRÉSENT + IMPÉRATIF
 • Si tu as le temps, viens chez moi. – Ako imaš vremena, dođi kod mene.
 1. SI + PRÉSENT + PRÉSENT
 • Si je peux, je viens chez Sandra.- Ako budem mogao, dolazim ( doći ću )kod Sandre.
 1. SI + PRÉSENT + FUTUR SIMPLE
 • Si nous avons le tepms , nous irons au cinéma ce soir. – Ako budemo imali vremena, ići  ćemo u bioskop večeras.

Kod ovih rečenica ravnopravno se može upotrebiti présent ili futur simple, jer ovde prezent ima takođe značenje budućnosti. Jedino treba voditi računa o tome gde treba upotrebiti imperativ.

 

 

Advertisements