LA CONJUGAISON DES VERBES – PROMENA GLAGOLA KROZ VREMENA I NAČINE


pogled sa monmartra na tur efel

PREUZMI OVDE

Često u učionici čujem pitanje, kako ovladati promenom glagola kroz vremena i nečine. Evo pokušaja olakšavanja tog mukotrpnog procesa. Nadam se da ću vam biti od pomoći 🙂

Ovde su data dva pravilna glagola da bi se lakše uočila pravila. Ostale grupe i nepravilni glagoli mogu se naći u RUBRICI – I GRAMATIKA, na ovom sajtu.

Obratite pažnju na vrmena i načine koji su obojeni istom bojom u tabeli , jako je bitno.

 1. PRESENT, IMPARFAIT, SUBJONCTIF PRESENT I IMPERATIF imaju istu osnovu za građenje. Ako znate prezent, znaćete da napravite Imparfait  tako što  od 1. lica množine odbijete nastavak – ons i dodamo završetke za imaprfait ais , – ais , – ait, – ions , – iez, – aient .

Ako znate prezent, znaćete da napravite i subjonctif présent , jer ćete od 3. lica množine da odbijete nastavak – ent i da dodate nastavke za subjonctif – e, -es, -e, – ions, – iez, – ent .

Ako znate kako se gradi présent nekog glagola, znaćete i kako se pravi Impératif, jer imperativ ima oblik prezenta bez ličnih zamenica. PS Treba voditi računa da je kod drugog lica jednine nastavak za imperativ –e, a ne – es kako je to za 2.lice prezenta. Zato imamo Chante !- Pevaj , Téléphone !- Telefoniraj !

 1. Za PASSE COMPOSE i PLUS-QUE-PARFAIT je karakteristično da imaju isti oblik participa perfekta ( participe passé ), a razlikuje se samo vreme u kome je pomoćni glagol AVOIR . Za passé composé , pomoćni glagolol je u prezentu, a za pluskvamperfekat je u imperfektu .
 2. Za FUTUR SIMPLE I CONDITIONNEL PRESENT je karakteristično da je imaju istu futursku osnovu , a to je CEO INFINITIV. Nastavci za futur simple su – ai, -as, -a , -ons, – ez, – ont . Za conditionnel présent , nastavci su isti kao i za imparfait ais , – ais , – ait, – ions , – iez, – aient.

Evo promene pravilnih glagola danser i arriver kroz vremena i načine. Treba obratiti pažnju na prošla vremena, jer glagol danser gradi prošlo vreme sa pomoćnim glagolom AVOIR i  kod glagola danser nema slaganja participa sa subjektom u rodu i broju , dok glagol arriver gradi prošla vremena sa pomoćnim glagolom ETRE i slaže particip u rodu i broju sa subjektom.

PRESENT   PASSE COMPOSE
 

Danser- plesati

Je danse                   Nous dansons

Tu danses                Vous dansez

Il danse                    Ils dansent

Elle danse                Elles dansent

On danse

 

 

Danser

J’ai   dansé           Nous avons   dansé 

Tu as  dansé         Vous avez   dansé 

Il a   dansé             Ils ont   dansé

Elle a  dansé          Elles ont   dansé

On a dansé

IMPARFAIT   PLUS-QUE-PARFAIT

Danser

Je dansais                Nous dansions

Tu dansais               Vous dansiez

Il dansait                  Ils dansaient

Elle dansait              Elles dansaient

On dansait

Danser

J’avais   dansé            Nous avions   dansé 

Tu avais  dansé          Vous aviez   dansé 

Il avait   dansé            Ils avaient   dansé

Elle avait  dansé       Elles avaient   dansé

 On avait dansé

 

SUBJONCTIF PRESENT FUTUR SIMPLE

Danser

que je danse        que nous dansions

que tu danses      que vous dansiez

qu’il danse              qu’ils dansent

qu’elle danse         qu’elles dansent

 qu’on danse

 

Danser

Je danserai             Nous danserons

 Tu danseras           Vous danserez

Il dansera               Ils danseront

Elle danser         Elles danseront

On dansera         

 

IMPERATIF CONDITIONNEL PRESENT

Danser

                                        Dansons

        Danse !                  Dansez !

Danser

Je danserais             Nous danserions

 Tu danserais           Vous danseriez

 Il danserait               Ils danseraient

Elle danserait           Elles danseraient

On danserait         

 

 

PRESENT   PASSE COMPOSE
 

Arriver – stići

Je arrive             Nous arrivons

Tu arrives           Vous arrivez

  Il arrive              Ils arrivent

 Elle arrive           Elles arrivent

On arrive

 

 

Arriver

Je suis arrivé (e) Nous sommes  arrivés /                                                             arrivées  

Tu es  arrivé(e)   Vous êtes      arrivés /                                                              arrivées   

Il est  arrivé           Ils sont  arrivés    

 Elle est  arrivée    Elles sont  arrivées   

On est   arrivé    

IMPARFAIT   PLUS-QUE-PARFAIT

Arriver

 Je arrivais                Nous arrivions

 Tu arrivais               Vous arriviez

  Il arrivait                  Ils arrivaient

Elle arrivait              Elles arrivaient

On arrivait

 

Arriver

J’étais arrivé  (e)  Nous étions  arrivés /                                                             arrivées   

Tu étais arrivé (e)   Vous étiez  arrivés /                                                               arrivées   

Il était  arrivé          Ils étaient  arrivés

Elle était  arrivée    Elles étaient arrivées  

On était  arrivé  

SUBJONCTIF PRESENT FUTUR SIMPLE

 Arriver

que j’arrive         que nous arrivions

que tu arrives    que vous arriviez

qu’il arrive         qu’ils arrivent

qu’elle arrive    qu’elles arrivent

qu’on arrive

 

Arriver

 J’arriverai             Nous arriverons

Tu arriveras          Vous arriverez

 Il arrivera             Ils arriveront

Elle  arrivera         Elles arriveront

On arrivera         

 

IMPERATIF CONDITIONNEL PRESENT

Arriver         

                                     Arrivons!

Arrive !                       Arrivez!

Arriver

 J’arriverais             Nous arriverions

Tu arriverais           Vous arriveriez

Il arriverait               Ils arriveraient

Elle arriverait           Elles arriveraient

On arriverait

 

 

Bonne année 2018.


Svim pratiocima i posetiocima mog bloga želim srećnu i uspešnu 2018!!!bonne-annee_018b.jpg

Bonne années 2018. Mes meilleurs vœux à tous les visiteurs de mon blog 🙂 On continue en 2018.

L’emploi des articles définis et indéfinis- Upotreba određenih i neodredjenih članova


chance

PREUZMI OVDE

U francuskom jeziku postoji više vrsta članova a ovde ćemo se pozabaviti neodređenim i određenim članovima.

Les articles indéfinis- Neodređeni članovi

C’est un garçon.- To je dečak.

 

Ce sont des garçons.- To su dečaci.

 

C’est une fille. – To je devojčica.

 

Ce sont des filles. – To su devojčice.

 

Na osnovu gore navedenih prmera zaključujemo da :

neodređeni član un– stoji ispred imenice muškog roda u jednini.

neodređeni član une– stoji ispred imenice ženskog roda u jednini .

neodređeni član des – stoji ispred imenice u množini . Rod imenice nije bitan.

Neodređeni član se koristi kada samo imenujemo nekoga ili nešto tj. kada se prvi put pominje neko ili nešto u priči ili kada o nekome ili nečemu nemamo dodatnih informacija.

Evo primera :

 1. C’est un nouvel hôtel. – Ovo je nov hotel.
 2. J’habite une belle maison. – Živim u lepoj kući.
 3. Dans ma trousse il y a une gomme, un stylo, un crayon et des crayons de couleur. – U mojoj futroli se nalaze gumica, hemijska olovka, olovka i bojice.
 4. Dans ma chambre il y a un lit, un placard, une table, une chaise et un ordi.- U mojoj sobi se nalaze krevet, plakar, sto , stolica i komp.
 5. Il y a avait une fois un prince qui vivait dans un bel château…- Bio jednom jedan princ koji je živeo u jednom lepom dvorcu…

 

Les articles définis- Određeni članovi

C’est le frère de Monique. – Ovo je Monikin brat.

C’est l’hôtel de ton oncle ? –Da li je to hotel tvog ujaka.

Ce sont les frères de Monique. – Ovo su Monikina braća.

Ce sont les hôtels de ton oncle ? – Da li su to hoteli tvog ujaka ?

 

C’est la sœur de Léa. – Ovo je Leina sestra.

C’est l’orange que tu as cueillie ? – To je narandža koju si ti ubrao / la ?

Ce sont les sœurs de Léa. – Ovo su Leine sestre.

Ce sont les oranges que tu as cueillies ? – To su narandže koje si ti ubrao / la ?

Na osnovu gore navedenih prmera zaključujemo da :

određeni član le stoji ispred imenice muškog roda u jednini.

određeni član la stoji ispred imenice ženskog roda u jednini.

određeni član l’ stoji ispred imenice koja počinje na a , e , i , o , u  ili h. Rod imenice nije bitan.

određeni član les stoji ispred imenice u množini. Rod imenice nije bitan.

I Određeni članovi se koriste, kada smo o nekome ili nečemu već govorili tj. kada su vec pomenuti u priči

Il y a avait une fois un prince qui vivait dans un bel château. Le prince était très beau,…- Bio jednom jedan princ koji je živeo u lepom zamku. Princ je bio vrlo lep, …

Dans la rue, Il n’y avait qu’une fille. La fille portait un manteau noir, une jupe longue, …. – Na ulici je bila samo jedna devojka. Devojka je nosila crni kaput, dugu suknju, …

II Određeni članovi se koriste, kada govorimo o opšte poznatim stvarima ili činjenicama- geografski pojmovi

Ce village se trouve dans les Alpes. – To selo se nalazi na Alpima.

La Serbie se trouve dans les Balkans. – Srbija se nalazi na Balkasnkom poluostrvu.

J’aime la France / la Serbie / la Russie / le Canada / l’Espagne / les Pays bas. – Volim Francusku /  Rusiju / Kanadu / Španiju/ Holandiju.

L’hymne national  français, c’est la Marseillaise. – Francuska himna je Marseljeza.

La Terre tourne autour du Soleil. – Zemlja se okreće oko Sunca.

Hier, j’ai visité le Louvre. – Juče sam posetio / la Luvr.

III Određeni članovi se koriste, kada o nečemu  ili nekome znamo nešto više.

C’est la fille de Mme Didier. – Ovo je ćerka gdje Didije.

C’est le prof d’anglais. Les enfants l’adorent. – Ovo je profesor engleskog. Deca ga obožavaju.

Ce sont les élèves de ta mère ? – Da li su to učenici tvoje majke ?

J’ai mangé les poires que papa a achetées.- Pojeo / la  sam kruške koje je tata kupio.

L’hôtel où j’ai passé mes vacances, était près de la plage. – Hotel u kojem sam proveo raspust, je bio blizu plaže.

IV Određeni članovi se koriste i kada iskazujemo odnos prema nekome ili nečemu, posle glaogola aimer, ne pas aimer, adorer, détester, préférer.

Tu aimes le chocolat noir ?- Da li volis crnu čokoladu ?

Ma sœur déteste la boxe. – Moja sestra mrzi boks.

Ma fille adore la tarte aux pommes. – Moja ćerka obožava tart s jabukama.

J’aime la France / la Serbie / la Russie / le Canada / l’Espagne / les Pays bas. – Volim Francusku /  Rusiju / Kanadu / Španiju/ Holandiju.

 

LES ADJECTIFS FRANÇAIS-Francuski pridevi


PREUZMI OVDE

U francuskom jeziku postoji nekoliko tipova prideva:

 1. Pridevi koji imaju isti oblik i u muškom i u ženskom rodu    
m. – мушки род f. –женски род
énergique- енергичан

dynamique – динамичан

tranquille- миран

simple-једноставан

sociable-друштвен

adorable- диван

sympathique

sincère-искрен

fidèle-веран

honnête-поштен

optimiste

pessimiste

romantique

aimable –љубазан

pratique- практичан

habile –вешт

vulnérable-рањив

triste-тужан

jeune-млад

énergique

dynamique

tranquille

simple

sociable

adorable

sympathique

sincère

fidèle

honnête

optimiste

pessimiste

romantique

aimable

pratique

 habile

vulnérable

triste

jeune

Наставите са читањем

LES ARTICLES PARTITIFS ET DE PARTITIF-Partitivni članovi i partitivno de


Les aliments za sajt

PREUZMI OVDE

Partitivni član koristi se u francuskom jeziku jako često  kada govorimo o hrani , piću, kupovini, poseti restoranu, kuvanju i slicnim situacijama a kada količina onoga što pijemo, jedemo, kupujemo, posedujemo ,poručujemo, dodajemo u jelo NIJE određena.

Uočimo partitivne članove u sledećim primerima :

 1. J’ai pris du café et des croissants – Pio sam kafu i jeo kroasane.
 2. Tu veux de la glace à la vanille?- Da li želiš sladoled od vanile?
 3. Au déjeuner, papa a mangé de la soupe, de la viande et des frites-Z a ručak tata je jeo supu, meso i pomfrit.
 4. Est-ce que Sophie a acheté de l‘huile? – Da li je Sofija kupila zejtin?
 5. Je veux de lorangeade. – Želim sok od naradže.

U gore navednim primerima shvatamo da količina onoga što smo pili , jeli ili kupili nije određena. U 3.primeru naveli smo da je za ručak tata jeo supu ( ali nismo naveli da li je pojeo tanjir supe ili…), meso ( nismo precizirali koliko) i pomfrit ( ni ovde nismo naveli količinu).

Dakle, partitivni članovi se koriste , kada količina onoga što , pijemo, jedemo , kupujemo i sl. NEODREĐENA!

 Partitivni članovi su sledeće reči du, de la , de l’ i des :

  m. ( muški rod ) f. ( ženski rod )
Sg. ( jednina ) du  caféstoji ispred imenice muškog roda

de l’+ imenica u muškom rodu na a, e , i , o u, ili h

de l‘huile

de la saladestoji ispred imenice ženskog roda

de l’+ imenica u ženskom rodu na a, e , i , o u, ili h

de l’ orangeade

Pl. ( množina ) des croissantsstoji ispred imenice muškog roda  u množini  des pommes -stoji ispred imenice ženkog roda u množini

   Da bismo lakše naučili upotrebu partitifnih članova , napravićemo tabelu sa namernicama koje uzimamo za doručak, ručak ili večeru ili ih pominjemo u drugim situacijama.

Kako zapamtiti rod reči da bi upotreba bila pravilna?!? Najlakše je ponoviti više puta naglas namernice i pića tj.hranu da to jednostavno “uđe“ u uvo.

Наставите са читањем

Le pronom adverbial EN- Priloška zamenica EN


cropped-cropped-luksemburski-park-u-parizu1.jpg

PREUZMI OVDE

Posmatrajmo sledeće rečenice :

 1. Tu prends du café au lait?- Da li ćeš da piješ  kafu sa mlekom ?

– Oui, j’en prends une tasse.- Da, popiću šoljicu.

 • Non, je n’en prends pas. – Ne, neću da pijem kafu.

en = du café au lait

U gore navedenom primeru umesto da  ponovimo du café au lait, upotrebili smo prilošku zamenicu en i tako izbegli ponavljanje grupe reči iz pitanja.

 1. Vous avez acheté des bananes?- Da li ste kupili banane ?
 • Oui, nous en avons acheté 2 kilos.- Da , kupili smo 2kg.
 • Non, nous n’en avons pas acheté. – Ne, nismo kupili.

 en= des bananes

 1. Tu as mangé de la soupe aux oignons?- Da li si jeo/ jela supu sa crnim lukom ?

-Oui, j’en ai pris une assiette. – Da, pojeo sam jedan tanjir supe.

-Non, je n’en ai pris. – Ne, nisam jeo.

en=de la soupe aux oignons

 1. Léa a acheté de l’huile? – Da li je Lea kupila ulje ?

-Oui,  elle en a acheté un litre. – Da, kupila je litar.

-Non, je n’en ai pas acheté. – Ne, nije kupila ulje.

en=de l’huile

Kao što vidimo u gore navedenim primerima priloška zamenica en se koristi umesto :

EN= du, de l’, de la , des + imenica ( nom )

Наставите са читањем

LE PRONOM ADVERBIAL Y- Priloška zamenica Y


cropped-awesome-eiffel-tower-girl-hands-paris-favim-com-458860_large_large1.jpg

PREUZMI OVDE

Priloška zamenica Y najčešće zamenjuje deo rečenice koji ima funkciju priloške odredbe za mesto.

 1. Tu vas au zoo?- Da li ideš u zoo vrt ?
 • Oui, j’y vais. – Da , idem tamo.
 • Non, je n’y vais pas. – Ne, ne idem tamo.

y = au zoo

 1. Vous êtes allées à Paris?- Da li ste išle u Pariz ?
 • Oui, nous y sommes allées hier.- Da, išle smo juče.
 • Non, nous n’y sommes pas allées.- Ne, nismo išle .

y = à Paris

 1. Sandra va aller à la bibliothèque?- Da li će Sandra ići u biblioteku ?
 • Oui, elle va y aller cet après-midi. – Da, ići ce ovog popodneva.
 • Non, elle n’ va pas y aller. – Ne, ona neće ići .

y =à la bibliothèque

 1. Vous participez au spectacle?- Da li učestvujete u predstavi ?

-Oui, nous y participons ce soir.- Da, učestvujemo večeras.

– Non, nous n’y participons pas.- Ne ne učestvujemo.

y = au spectacle

Na osnovu gore navedenih primera zaključujemo da priloška zamenica Y zamenjuje :

Y = à, à la, à l’, au, aux + nom ( imenica )

Evo još nekoliko primera.

 1. Tu habites au Quartier Latin? – Da li živiš u Latinskom kvartu ?

– Oui, j’y habite depuis trois ans.- Da, živim tamo već tri godine.

 1. Tu es à l’aéroport? – Da li si na aerodromu ?

– Oui, j’y suis depuis une heure. – Da, tu sam već sat vremena.

 1. Tu penses aux vacances d’été?- Da li misliš na letnji raspust ?

–    Oui, j’y pense tout le temps.- Da, mislim na to sve vreme.

ALI Наставите са читањем

Le pronom relatif DONT- Relativna zamenica DONT


cropped-6944504-statue-la-tour-eiffel-leaves-dry-autumn4.jpg

PREUZMI OVDE

Pogledajmo sledeće rečenice :

 1. J’ai lu un roman. L’auteur de ce roman a reçu un prix. – Pročitao sam roman. Autor tog romana je dobio nagradu.

Ako pažljivije pogledamo ove dve rečenice, uočićemo da se reč roman ponavlja u obe. Kako bismo izbegli ponavljanje reči roman , upotrebićemo relativnu zamenicu dont i od ove dve proste rečenice napraviti jednu složenu.

-J’ai lu un roman dont l’auteur a reçu un prix.– Pročitao sam roman čiji autor je dobio nagradu.

Relativna zamenica dont  je  zamenila de ce roman. 

dont = de + nom ( de + imenica )

 1. C’est ma cousine. Je t’ai parlé de cette cousine. – Ovo je moja rođaka. Pričao sam ti o toj rođaki.

Uočavamo da se u drugoj rečenici ponovila reč cousine. Ukoliko želimo da izbegnemo ponavljanje te reči i od dve načinimo jednu rečenicu, ucinicemo to na ovaj način.

-C’est ma cousine dont je t’ai parlé.

Relativna zamenica dont je zamenila de cette cousine.

 1. Nous sommes allées au café «Chez Jeannette  «. Le patron de ce café est Luc Berger.– Išle smo u kafić «Chez Jeannette  «. Vlasnik tog kafea je Lik Berže.

– Nous sommes allées au café «Chez Jeannette  « dont le patron est Luc Berger.

Išle smo u kafić «Chez Jeannette  « čiji vlasnik je Lik Berže.

Relativna zamenica dont je zamenila de ce café.

Relativna zamenica dont koristi se kada imamo u rečenici sledeće glagole i izraze:

Наставите са читањем

Glagoli koji mogu da grade perfekat i sa pomoćnim glagolom avoir i sa pomoćnim glagolom être


etre-avoir

PREUZMI OVDE

Neki glagoli u francuskom jeziku mogu da grade passé composé (perfekat) sa oba pomoćna glagola i sa pomoćnim glagolom avoir i sa pomoćnim glagolom être s tim što se menja značenje glagola. U tabeli su navedeni neki od glagola sa primerima upotrebe.

ÊTRE

 

AVOIR
 

passer

Le train est passé. –Voz je prošao.

Elle est passée à côté de moi sans un regard.– Ona je prošla pored mene a da me nije pogledala.

Maman et tante Julie sont passées chez le coiffeur.– Mama i tetka Žili su išle kod frizera.

Ils sont passés par la Normandie. – Oni su prošli kroz Normandiju.

 

passer

 Où avez-vous passé vos vacances d’été ?- Gde ste proveli letnji odmor ?

J’ai passé l’aspirateur. – Usisao sam.

Nous avons passé le temps avec nos cousins de Nis. – Proveli smo vreme sa rođacima iz Niša.

 

sortir

 

Je suis sorti avec Léa. – Izašao sam Leom.

Hier soir, nous sommes sortis avec des amis.- Sinoć smo izašli sa prijateljima.

sortir

Isabelle a sorti deux livres de son sac.

Izabel je izvadila dve knjige iz ranca.

Papa a sorti la voiture du garage.- Tata je izvezao kola iz garaže.

monter

Je suis monté au grenier. – Popeo sam se na tavan.

Milène est montée à la Tour Eiffel. – Milena se popela na Ajfelovu kulu.

 

monter

Pierre a monté la valise au premier étage. – Pjer je popeo kofer na prvi sprat.

 

descendre

 

M. Bouton est descendu au rez-de-chaussée.- Gospodin Buton je sišao u prizemlje.

Marie et Sophie sont descendues il y a 5 minutes.- Marija i Sofija su sišle pre 5 minuta.

 

 

descendre

 

Sandra a descendu l’escalier à toute vitesse.

Sandra je sišla stepeništem u punoj brzini.

Les garçons ont descendu les meubles du camion.- Momci su istovarili nameštaj iz kamiona.

Marie a descendu des bouteilles vides à la cave.- Marija je spustila prazne flaše u podrum.

rentrer

 Hier soir, je suis rentrée chez moi à 9h.- Sinoć sam se vratila kuci u 9h.

rentrer

J’ai rentré la voiture dans le garage. – Vratio sam kola u garažu.

retourner

 

Théo est retourné chez lui. – Teo se vratio.

 

retourner

 

Paul a retourné la viande sur le gril. – Pol je okrenuo meso na roštilju.

Nous avons retourné le colis à l’expéditeur. – Mi smo vratili paket pošiljiocu.

 

entrer

 

Je suis entré dans la chambre de mon fils. – Ušao sam u sobu moga sina.

Sandra est entrée en cinquième. – Sandra je pošla u peti razred.

entrer

 

J’ai entré un mot-clé dans un moteur de recherche. – Ubacio sam ključnu reč u pretraživač.

Наставите са читањем