LES ARTICLES PARTITIFS ET DE PARTITIF-Partitivni članovi i partitivno de


Les aliments za sajt

PREUZMI OVDE

Partitivni član koristi se u francuskom jeziku jako često  kada govorimo o hrani , piću, kupovini, poseti restoranu, kuvanju i slicnim situacijama a kada količina onoga što pijemo, jedemo, kupujemo, posedujemo ,poručujemo, dodajemo u jelo NIJE određena.

Uočimo partitivne članove u sledećim primerima :

 1. J’ai pris du café et des croissants – Pio sam kafu i jeo kroasane.
 2. Tu veux de la glace à la vanille?- Da li želiš sladoled od vanile?
 3. Au déjeuner, papa a mangé de la soupe, de la viande et des frites-Z a ručak tata je jeo supu, meso i pomfrit.
 4. Est-ce que Sophie a acheté de l‘huile? – Da li je Sofija kupila zejtin?
 5. Je veux de lorangeade. – Želim sok od naradže.

U gore navednim primerima shvatamo da količina onoga što smo pili , jeli ili kupili nije određena. U 3.primeru naveli smo da je za ručak tata jeo supu ( ali nismo naveli da li je pojeo tanjir supe ili…), meso ( nismo precizirali koliko) i pomfrit ( ni ovde nismo naveli količinu).

Dakle, partitivni članovi se koriste , kada količina onoga što , pijemo, jedemo , kupujemo i sl. NEODREĐENA!

 Partitivni članovi su sledeće reči du, de la , de l’ i des :

  m. ( muški rod ) f. ( ženski rod )
Sg. ( jednina ) du  caféstoji ispred imenice muškog roda

de l’+ imenica u muškom rodu na a, e , i , o u, ili h

de l‘huile

de la saladestoji ispred imenice ženskog roda

de l’+ imenica u ženskom rodu na a, e , i , o u, ili h

de l’ orangeade

Pl. ( množina ) des croissantsstoji ispred imenice muškog roda  u množini  des pommes -stoji ispred imenice ženkog roda u množini

   Da bismo lakše naučili upotrebu partitifnih članova , napravićemo tabelu sa namernicama koje uzimamo za doručak, ručak ili večeru ili ih pominjemo u drugim situacijama.

Kako zapamtiti rod reči da bi upotreba bila pravilna?!? Najlakše je ponoviti više puta naglas namernice i pića tj.hranu da to jednostavno “uđe“ u uvo.

Наставите са читањем

Le pronom adverbial EN- Priloška zamenica EN


cropped-cropped-luksemburski-park-u-parizu1.jpg

PREUZMI OVDE

Posmatrajmo sledeće rečenice :

 1. Tu prends du café au lait?- Da li ćeš da piješ  kafu sa mlekom ?

– Oui, j’en prends une tasse.- Da, popiću šoljicu.

 • Non, je n’en prends pas. – Ne, neću da pijem kafu.

en = du café au lait

U gore navedenom primeru umesto da  ponovimo du café au lait, upotrebili smo prilošku zamenicu en i tako izbegli ponavljanje grupe reči iz pitanja.

 1. Vous avez acheté des bananes?- Da li ste kupili banane ?
 • Oui, nous en avons acheté 2 kilos.- Da , kupili smo 2kg.
 • Non, nous n’en avons pas acheté. – Ne, nismo kupili.

 en= des bananes

 1. Tu as mangé de la soupe aux oignons?- Da li si jeo/ jela supu sa crnim lukom ?

-Oui, j’en ai pris une assiette. – Da, pojeo sam jedan tanjir supe.

-Non, je n’en ai pris. – Ne, nisam jeo.

en=de la soupe aux oignons

 1. Léa a acheté de l’huile? – Da li je Lea kupila ulje ?

-Oui,  elle en a acheté un litre. – Da, kupila je litar.

-Non, je n’en ai pas acheté. – Ne, nije kupila ulje.

en=de l’huile

Kao što vidimo u gore navedenim primerima priloška zamenica en se koristi umesto :

EN= du, de l’, de la , des + imenica ( nom )

Наставите са читањем

LE PRONOM ADVERBIAL Y- Priloška zamenica Y


cropped-awesome-eiffel-tower-girl-hands-paris-favim-com-458860_large_large1.jpg

PREUZMI OVDE

Priloška zamenica Y najčešće zamenjuje deo rečenice koji ima funkciju priloške odredbe za mesto.

 1. Tu vas au zoo?- Da li ideš u zoo vrt ?
 • Oui, j’y vais. – Da , idem tamo.
 • Non, je n’y vais pas. – Ne, ne idem tamo.

y = au zoo

 1. Vous êtes allées à Paris?- Da li ste išle u Pariz ?
 • Oui, nous y sommes allées hier.- Da, išle smo juče.
 • Non, nous n’y sommes pas allées.- Ne, nismo išle .

y = à Paris

 1. Sandra va aller à la bibliothèque?- Da li će Sandra ići u biblioteku ?
 • Oui, elle va y aller cet après-midi. – Da, ići ce ovog popodneva.
 • Non, elle n’ va pas y aller. – Ne, ona neće ići .

y =à la bibliothèque

 1. Vous participez au spectacle?- Da li učestvujete u predstavi ?

-Oui, nous y participons ce soir.- Da, učestvujemo večeras.

– Non, nous n’y participons pas.- Ne ne učestvujemo.

y = au spectacle

Na osnovu gore navedenih primera zaključujemo da priloška zamenica Y zamenjuje :

Y = à, à la, à l’, au, aux + nom ( imenica )

Evo još nekoliko primera.

 1. Tu habites au Quartier Latin? – Da li živiš u Latinskom kvartu ?

– Oui, j’y habite depuis trois ans.- Da, živim tamo već tri godine.

 1. Tu es à l’aéroport? – Da li si na aerodromu ?

– Oui, j’y suis depuis une heure. – Da, tu sam već sat vremena.

 1. Tu penses aux vacances d’été?- Da li misliš na letnji raspust ?

–    Oui, j’y pense tout le temps.- Da, mislim na to sve vreme.

ALI Наставите са читањем